พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2561 เพื่อวางแผนการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เช่น กําหนดวันซ้อมย่อย และวันซ้อมใหญ่ และวันพิธีของบัณฑิต แต่ละคณะ การจราจร ฯลฯ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ จักแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 8 มิถุนายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/06/2018  เวลา 08:17

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ