งานวันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี 29 พฤศจิกายน 2560

 

นนทรีทรงปลูก ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันทรงปลูกต้นนนทรี ๙ ต้น ทรงเยี่ยมต้นนนทรี และทรงดนตรี

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 14 พฤศจิกายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 17/11/2017  เวลา 09:33

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ