ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มภายใน 15 พ.ย.60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

The 56th Kasetsart University Annual  Conference 
วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันพุธที่ 15 พฤจิกายน พ.ศ. 2560 ได้ที่

http://annualconference.ku.ac.th/

 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, 6 ตุลาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 10/10/2017  เวลา 09:17

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ