พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 Application  "รับปริญญา มก."  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดที่นี่ **เฉพาะระบบปฏิบัติการ Android   

แผนผังการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แผนการจราจรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แผนผังสถานที่ เส้นทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยาน 

ซุ้มถ่ายภาพและแสดงความยินดี

ลำดับและรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 
   20 พ.ย. 60   |   21 พ.ย. 60   |   22 พ.ย. 60   |   23 พ.ย. 60   |   24 พ.ย. 60

จุดรับสั่งจองภาพถ่ายปริญญา จุดจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก จุดจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

VDO การฝึกซ้อมแต่ละขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

VDO เพลงที่ใช้ฝึกซ้อมร้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

หน้าที่ของคณบดี รองประธานและอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี พ.ศ. 2560 [26 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2560]

 Schedule for Kasetsart University Commencement 2017 

 กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของวิทยาเขตศรีราชา วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560

หมายเลขโทรศัพท์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก.,สำนักทะเบียนและประมวลผล, กองแผนงาน , 18 กันยายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 17/11/2017  เวลา 09:31

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ