การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

หน้าที่ของคณบดี รองประธานและอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี พ.ศ. 2560 [26 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2560]

  Schedule for Kasetsart University Commencement 2017 

  กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของวิทยาเขตศรีราชา วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก.,สำนักทะเบียนและประมวลผล, กองแผนงาน , 18 กันยายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 20/10/2017  เวลา 16:17

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ