เรียนเชิญผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

          เรียนเชิญผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "The Digital Leaders, Moving towards Thailand 4.0" โดย คุณดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Digital Transformation ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์  ฟรี!!...ไม่เสียค่าใช้จ่าย

มีการถ่ายทอดสดทางไกล ไปยังวิทยาเขตกำแพงแสน

(ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มก. กำแพงแสน)

โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ :  https://goo.gl/forms/CUFRQlrlq2OiahJI2

 

<<   รายละเอียด  >>

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 7 กันยายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 25/09/2017  เวลา 10:36

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ