วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560

ให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและปลูกต้นไม้ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  ดังนี้

     1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

     2. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS

    3. ตกแต่งพื้นที่สนามและพื้นที่รอบอาคาร และบำรุงรักษาต้นไม้ภายในหน่วยงาน

    4. ดำเนินงานมาตรฐานกิจกรรม "7 ส." ในแต่ละพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

    5. การดำเนินโครงการ โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจุดพัฒนาและปลูกต้นไม้ โดยเจ้าของหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จะเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ส่วนกลางและประสานงาน

 

ที่มา : กองยานพาหนะและอาคารสถานที่, 10 สิงหาคม 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 25/09/2017  เวลา 10:36

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ