กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก.

--------------------------------

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

-   ลงทะเบียนหน่วยงานถวายพุ่มดอกไม้/ลงนามถวายพระพร
-   ดนตรีบรรเลงเพลง โดยวง KU Wind Symphony

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

-   หน่วยงานถวายพุ่มดอกไม้ 

เวลา ๐๙.๓๐ น.

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
-   อธิการบดี รองอธิการบดี ขึ้นบนเวที
-   อธิการบดีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน
-   อธิการบดีถวายพุ่มดอกไม้
-   อธิการบดี รองอธิการบดี ลงด้านล่างเวที
-   อธิการบดีกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
-   ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา ๐๙.๔๕ น.

-   เสร็จพิธี

 

                                               ------------------------------------

 

หมายเหตุ :       ๑. โต๊ะลงนามถวายพระพรตั้งอยู่ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๑ หน้าห้องประชุม ๑ - ๓

                       ๒. หน่วยงานนำพุ่มดอกไม้สดมาเอง (ดอกไม้โทนสีเหลือง)

                       ๓. การแต่งกาย   -  ผู้บริหาร/บุคลากร : ชุดสุภาพไว้ทุกข์/สวมเบลเซอร์

                                                - นิสิต : เครื่องแบบนิสิตชุดพิธีการ

 

*** เพื่อให้การบันทึกภาพถ่ายในการลงนามถวายพระพรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสวยงาม

จึงขอเชิญหน่วยงานลงนามถวายพระพรเป็นหมู่คณะโดยพร้อมเพรียงกัน ***

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 14 กรกฎาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 14/07/2017  เวลา 12:23

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ