โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1   KU 77

เข้าร่วมโครงการ “ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ปีการศึกษา 2560

                18 – 21 กรกฎาคม 2560  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

กิจกรรมแรกสำหรับนิสิตใหม่เต็มตัว KU 77 

เรียนรู้ ซึมซับ จดจำ “ความเป็นเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

 

 

 

 

 

กำหนดการ

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 

เวลา

7.00-8.00 น.

 

นิสิตลงทะเบียน และเข้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

8.00-8.45 น.

 

การแสดงของ KU Band/ ชมรมวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย/ KU Dance

8.45-9.00 น.

 

- กิจกรรมละลายพฤติกรรม

9.00-9.20 น.

 

พิธีกรกล่าวต้อนรับ พร้อมอธิบายภาพรวมโครงการและกำหนดกติการ่วมกัน

9.20-10.15 น.

 

แนะนำการเชื่อมต่อและการใช้สัญญาณ KU WIN

- กิจกรรม Fanpage “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

- กิจกรรม คลิปวิดีโอ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” และกิจกรรม “โพสท์อิฐ”

10.15-10.30 น.

 

รับประทานอาหารว่าง

10.30-12.15 น.

 

- กิจกรรม คลิปวิดีโอ “ชีวิตพอดีที่ KU” และกิจกรรม “Live Interview”

- กิจกรรม คลิปวิดีโอ “KU on my mind” และกิจกรรม “นิ้วไวใจเร็ว”

- กิจกรรม “KU Discovered” แนะนำระบบการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ใน มก.

12.15-13.00 น.

 

รับประทานอาหารกลางวัน

การแสดงของ KU Chorus และคลิปวิดีโอแนะนำองค์การบริหาร องค์การนิสิต /สภาผู้แทนนิสิต

13.00-14.00 น.

 

สอนร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”

14.00-14.45 น.

 

กิจกรรม “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” น้อมรำลึกถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

14.45-15.15 น.

 

รับประทานอาหารว่าง

15.15-15.45 น.

 

- กิจกรรม คลิปวิดีโอ “ตัวตนคนเกษตร”

15.45-17.00 น.

 

ผู้บริหารกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์” ร่วมกัน

พิธีปฏิญาณตนเป็นนิสิตใหม่

พิธีรับมอบต้นนนทรีประจำรุ่น KU77

พิธีเทียนชัยอุดมการณ์

17.00-17.30 น.

 

นิสิตแสดงความคิดเห็นและประเมินผลโครงการ

มอบของที่ระลึกแก่นิสิตใหม่ KU77

         

*********************************************************************

 

หมายเหตุ : การแต่งกายสำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ (แต่งกายชุดนิสิตตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ)

 

ดาวน์โหลดโครงการ

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 3 กรกฎาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 19/07/2017  เวลา 09:25

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ