กิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติเทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดกิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ "เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล" เนื่องในโอกาสรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านไดทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการ และทรงอุปถัมภ์ค้ำชูและส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมให้คู่ประเทศชาติ ตลอดจนให้บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมหากุศล  ด้วยการร่วมฟังเทศน์มหาชาติและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกัณฑ์เทศ 13 กัณฑ์และ คาถาพัน  รายละเอียดติดต่อได้ที่กองกลาง โทรศัพท์ 0-2942-8151-3 หรือ งานประชาสัมพันธ์ 0-2942-8181-3 คลิกกำหนดการ

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์, 22 มิถุนายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/07/2017  เวลา 09:24

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ