มก. ครองแชมป์อันดับ 1 เว็บไซต์ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด 2 ปีซ้อน โดย uniRank™

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ จากมหาวิทยาลัยไทย 118 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับ โดยอยู่ในอันดับที่ 40 ของเอเซีย จาก TOP 200 Asia และอยู่ในอันดับที่ 459 ของโลก จากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก 12,358 แห่ง ซึ่งเป็นการจัดอันดับของ uniRank ™ (formerly 4 International Colleges & Universities or 4icu.org) ที่มีสํานักงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ได้ดำเนินการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ประจำเดือนมกราคม ค.ศ. 2017 ที่มีการสืบค้น และเข้าชมมากที่สุด ใน 200 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจากการจัดอันดับของ uniRank ™ ในเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2016 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศเป็นครั้งแรก โดยอยู่ในอันดับที่ 54 ของเอเซีย และอันดับที่ 351ของโลก นับเป็นความสำเร็จ 2 ปีซ้อนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครองตำแหน่งอันดับ 1 เว็บไซต์ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด

           ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ ว่า มาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ปัจจัยแรกคือ นโยบาย 6 U ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อก้าวมาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในปี พ.ศ.2558 โดยประกาศให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล คือ DU : Digital University มีการนำเครื่องมือสารสนเทศมาขับเคลื่อนและสนับสนุนการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ให้ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ ทำให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างเนื้อหาข้อมูล (content) ในทุกๆ ด้าน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ใช้ ทั้งนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ ปัจจัยที่สอง มก. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ที่มีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานได้อย่างง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย อาทิ เครือข่ายมีสายและไร้สายที่มีความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่จำกัด มีโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร ทำให้ผู้สร้างและผู้ใช้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มีความสะดวก รวดเร็ว มีความมั่นใจในการสร้างและใช้ข้อมูล ปัจจัยที่สาม คือความร่วมมือของทุกหน่วยงานในมก. และวิทยาเขต โดยทุกหน่วยมีการใช้ไอทีเป็นเครื่องมือทั้งในด้านสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย และถูกต้อง อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนและส่งข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาค้นหาข้อมูลได้ตามความต้องการ  ปัจจัยสุดท้าย คือ ทีมงานผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ www.ku.ac.th และทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน มก. รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องภายใต้โดเมน www.ku.ac.th มีความใส่ใจ รับผิดชอบ ในการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลให้ทันสมัย รวดเร็วอยู่เสมอ รวมทั้งเมื่อมีเหตุการณ์ กิจกรรม หรือข่าวสำคัญที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็จะจัดทำอย่างเร่งด่วน ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าหลักของ www.ku.ac.th ไปยังแหล่งข้อมูลของหน่วยงานต้นทางเป็นไปอย่าง ไดนามิคและรวดเร็ว โดยระมัดระวังให้มี deadlink น้อยที่สุด

          สำหรับสถิติการสืบค้นและเข้าชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม คศ. 2016 – วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016  ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ กล่าวว่าในแต่ละวันมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.ku.ac.th ประมาณ 11,000 – 13,000 คนต่อวัน โดยเฉพาะในวันที่ 13 -14 ตุลาคม ค.ศ. 2016 มีผู้เข้ามาในเว็บไซต์มากขึ้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ 70 % เป็นผู้ใช้งานประจำ ในประเทศไทย จากกรุงเทพ ฯ ใช้งานมากที่สุด 2 ล้านเซสชั่น  รองลงมาคือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในเอซีย สรุปรวมจำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ www.ku.ac.th เกือบ 7 แสนคน เปิดเข้ามากว่า 2 ล้านเซสชั่น เข้าหน้าเว็บกว่า 4 ล้านหน้า

          อนึ่ง จุดมุ่งหมายของ uniRank University Ranking ™ คือการจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ โดยพิจารณาจากความนิยมของเว็บไซต์ในแง่ของการเข้าชม ความไว้วางใจ และการเชื่อมโยงที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษานานาชาติ และเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

          ทั้งนี้  uniRank University Ranking ™ ไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์และป้องกันการสร้างข้อมูล เพื่อให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น ทั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้น สามประเภท ได้แก่ Google, Alexa และ Majestic Seo โดยใช้เว็บที่เป็นกลาง และอิสระจำนวน 5 แหล่ง เพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่สกัดจากสามเครื่องมือค้นหาที่แตกต่างกัน ได้แก่- Google Page Rank - Alexa Traffic Rank - Majestic Seo Referring Domains  - Majestic Seo Citation Flow - Majestic Seo Trust Flow โดยมีการดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 และ รายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก.,  http://www.4icu.org/ 15 มิถุนายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/07/2017  เวลา 11:43

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ