การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่

ที่มา : คณะเกษตร, 1 มิถุนายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 14/06/2017  เวลา 09:31

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ