เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

โครงการและกำหนดการสัมมนาลงทะเบียนออนไลน์

 

ที่มา : สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 11 พฤษภาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 28/06/2017  เวลา 07:27

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ