เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ++ สำรองที่ภายใน 15 มิ.ย. 60 ++

โครงการและกำหนดการสัมมนาลงทะเบียนออนไลน์

 

ที่มา : สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 11 พฤษภาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 14/06/2017  เวลา 09:33

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ