การจัดเก็บความรู้ของมหาวิทยาลัยโดยใช้ Work Place by Facebook

การจัดเก็บความรู้ของมหาวิทยาลัยโดยใช้ Work Place by Facebook

          คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกท่านเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการใช้ Work Place by Facebook

Work Place by Facebook คืออะไร? คำอธิบายอยู่ในคลิปวิดีโอนี้

 

Download Application ได้ทั้งใน Play Store และ iTunes


 Work Place
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.work&hl=en

Work Chat
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.workchat&hl=en

Work Place
https://itunes.apple.com/app/id944921229

Work Chat
https://itunes.apple.com/app/id958124798

 

กติกาการใช้งาน ชุมชนคน มก. (KU Community)

1. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้งานให้เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

2. ใช้ E-mail ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดเตรียมไว้ให้ในรูปแบบ XXX@ku.th เพื่อ log in เข้าใช้งานระบบ

3. สมาชิกสามารถเผยแพร่ข้อมูล เนื้อหา และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้ตามความเหมาะสม โดยต้องไม่ขัดต่อระเบียบ กฏหมายและหลักจริยธรรมที่ดี

4. หากมีการละเมิด  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ในฐานะของผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีการดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ/หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

**  สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบอีเมลล์ XXX@ku.th และวิธีการใช้งาน >>

เอกสารแนบ
 

*** ผู้ที่ประสงค์เข้าใช้งาน สามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ >> https://goo.gl/HZVNG7

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มก., 18 เม.ย. 60

แท็ก : KM, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 18/04/2017  เวลา 15:50

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ