เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่มา : กองกิจการนิสิต, 28 มีนาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 07/04/2017  เวลา 09:40

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ