งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี ๒๕๖๐

กำหนดการ
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


-------------------

ด้านหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เวลา ๐๘.๐๐ น.                พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป
                                   -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                   -  เจ้าหน้าที่กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล
                                   -  พระสงฆ์ให้ศีล และเจริญพระพุทธมนต์
                                   -  ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
                                   -  พระสงฆ์อนุโมทนา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์
                                   -  พระสงฆ์รับบิณฑบาต
                                   -  ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันทำบุญตักบาตร
                                      (บริเวณงานมีชุดใส่บาตรจำหน่าย โดย นิสิตชมรมพุทธศาสน์)  
 
ภายในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ                                                                                                       
เวลา ๐๙.๓๐ น.                ลงทะเบียนรับของที่ระลึก
                                      สรงน้ำพระพุทธรูป
เวลา ๑๐.๐๐ น.                ชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เวลา ๑๐.๓๐ น.                ผู้ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพร บูรพาจารย์อาวุโส
เวลา ๑๑.๓๐ น.                เสร็จพิธี/รับประทานอาหารกลางวัน

                                     --------------------------------------------------                                                                             การแต่งกาย : ผ้าไทยสีสุภาพ งดเสื้อผ้าลายดอก สีฉูดฉาด

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 27 มีนาคม 2560
            

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/04/2017  เวลา 11:31

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ