เกษตรศาสตร์ฟื้นโอกาส ซับน้ำตาชาวใต้ เยียวยาความเสียหาย จากภัยน้ำท่วม 28 กุมภาพันธ์ 2560

          เสวนาทางวิชาการในประเด็นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำองค์ความรู้ และผลงานนวัตกรรมไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยกำหนดเป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เกษตรศาสตร์ฟื้นโอกาส ซับน้ำตาชาวใต้ เยียวยาความเสียหาย จากภัยน้ำท่วม” ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          โครงการลงทะเบียนออนไลน์

 

ที่มา : สำนักงานบริการวิชาการ, 17 กุมภาพันธ์ 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 22/03/2017  เวลา 15:51

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ