มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย

          จากการรายงานผลการจัดอันดับล่าสุดของ Webometrics ในเดือนมกราคม 2017 นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย อันดับที่ 73 ของเอเชีย และอันดับที่ 563 ของโลก เป็นการจัดอันดับคุณภาพของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามเกณฑ์ Webometrics โดยมีมิติที่ใช้จัดอันดับคือ Visibility, Presence, Transparency และ Excellence และผลการจัดอันดับของแต่ละเว็บก็แตกต่างกันไปตามแต่ละมิติ โดยมีเกณฑ์จัดอันดับดังนี้

          1. VISIBILITY (or IMPACT) (น้ำหนัก 50%)  คือการวัดจำนวนเครือข่ายภายนอก ที่ลิงค์กลับเข้ามายังเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (วัดด้วย Majestic และ Ahrefs) (ในเกณฑ์นี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ)

          2. PRESENCE (น้ำหนัก 10%)   คือการวัดจำนวนหน้าของโดเมนเว็บหลักของมหาวิทยาลัย รวมถึงโดเมนย่อยทั้งหมด และไฟล์ทุกประเภท รวมทั้ง pdf file (วัดด้วย Google)  (ในเกณฑ์นี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นอันดับ 2 ของประเทศ)

          3. TRANSPARENCY (or OPENNESS) (น้ำหนัก 10%)   คือจำนวนบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงในนามของมหาวิทยาลัยบน Google Scholar เป็นตัวชี้วัดทางด้าน Openness (วัดด้วย Google Scholar Citations)    (ในเกณฑ์นี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นอันดับ 7 ของประเทศ)   

          4. EXCELLENCE (or SCHOLAR) (น้ำหนัก 30%)  คือการวัดความเป็นเลิศของจำนวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในระดับน้ำหนักตัวชี้วัดสูง โดยวัดจากคุณภาพของบทความวิชาการที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากเว็บไซต์ SCImago ซึ่งรวบรวม 10% ของงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่ถูกนำไปอ้างอิงมากที่สุดใน 26 สาขาวิชา ในระยะเวลา 5 ปี (2010 – 2014)  (วัดด้วย SCImago)   (ในเกณฑ์นี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นอันดับ 7 ของประเทศ)  

ที่มา : http://webometrics.info ,10 กุมภาพันธ์ 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 14/03/2017  เวลา 15:22

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ