นิทรรศการ พรจากพ่อ

          สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการ “พรจากพ่อ” ซึ่งเป็นการรวบรวมพรปีใหม่จาก ส.ค.ส. พระราชทาน เป็นบัตรส่งความสุขซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และในทุก ๆ ปี พสกนิกรจะเฝ้ารอการพระราชทานพรปีใหม่ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่าน ส.ค.ส. พระราชทาน และในปีนี้สำนักหอสมุดได้รวบรวม “พรจากพ่อ” โดยจัดแสดงพรปีใหม่อันล้ำค่านี้ผ่านนิทรรศการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณหลังเคาน์เตอร์ทางเข้า – ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

ที่มา : สำนักหอสมุด, 23 มกราคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 17/02/2017  เวลา 15:53

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ