๕๓ ปี วันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ พสกนิกรชาวไทย รวมพลังแห่งความภักดี

รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ ๙

๕๓ ปี วันที่ระลึก “ วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ”

        เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 59  เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พสกนิกรชาวไทย ร่วมงาน วันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” เพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ มาทรงปลูกต้นนนทรี และทรงดนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 ซึ่งในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 53 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด โดยมี ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ศ.ระพี สาคริก รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และ ประชาชนจำนวนกว่า 8,000 คน ณ บริเวณรอบสระน้ำ ศาลาหกเหลี่ยม และบริเวณโดยรอบด้านหน้าอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

        พิธีประกอบด้วย  การน้อมกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  การฉายวีดิทัศน์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมราโชวาท การร้องเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ และเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆ การฉายวีดิทัศน์บุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์ขณะทรงปลูกต้นนนทรีและทรงดนตรี การเดี่ยวกู่เจิง ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา การน้อมเกล้าฯถวายเพลงมหาราชกษัตริย์เกษตร ซึ่ง ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ การเดี่ยวแซ็กโซโฟนเพลงความฝันอันสูงสุด การขับเสภา “ภูมิพล” กษัตริยาลัย การเห่ “ องค์ราชันย์ เสด็จสู่สวรรคาลัย” การจุดเทียน(สีขาว) ยืนสงบนิ่ง และพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ประกาศความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยวงดนตรีสากล KU Band  KU Wind Symphony KU Chorus  และ ชมรมนนทรีคอรัส

        ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า

        วันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำอย่างไม่มีวันจางหายไปในจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคน ก็คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน 9 ต้น และพระราชทานต้นนนทรีเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 เวลา15.30 น. พร้อมกับทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์ เป็นครั้งแรก และทรงเป็นกันเองอย่างที่สุด ซึ่งมีนักดนตรีจากวง อส.วันศุกร์ อาจารย์ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ร่วมบรรเลงเพลงด้วย อาทิ  อาจารย์ระพี สาคริก (นักดนตรีและโฆษก) ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล (โฆษก) และนายอวบ เหมะรัชตะ ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่นำมาสู่การเสด็จพระราชดำเนิน “เยี่ยมต้นนนทรี” ที่ทรงปลูก” และ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2515 รวมจำนวน 9 ครั้ง

          ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งประกาศความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ตราบนิจนิรันดร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดงาน 53 ปี วันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ขึ้น

          “ มหาราชกษัตริย์เกษตร ” ... คือบทเพลงใหม่ของลูกเกษตรศาสตร์ แต่งขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

          สำหรับความพิเศษของการจัดงานในปีนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า คือการแต่งเพลงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร (ผู้ประพันธ์เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์) ประพันธ์บทเพลงใหม่ชื่อ “ มหาราชกษัตริย์เกษตร” ซึ่งมีการบรรเลงและขับร้องเป็นครั้งแรกในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ด้านเกษตรศาสตร์ ทั้งศาสตร์แห่งแผ่นดิน ศาสตร์แห่งแผ่นน้ำ ทรงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจน โดยให้ประชาชนยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บังเกิดความสุขความร่มเย็น ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่าน ซึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงสำคัญของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรไทยที่จะขับร้องในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยตลอดไป

          ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า กิจกรรมสำคัญในวันนี้ ได้เชิญชวนนิสิตเก่า บุคลากร นิสิตปัจจุบัน รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมงาน เพื่อประกาศความภักดีและตั้งมั่นในการน้อมนำหลักทรงงาน สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในทุกๆด้าน ซึ่งในทุกๆ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” เสมอมา โดยยึดมั่นในพระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในคราวเสด็จฯทรงปลูกต้นนนทรีจำนวน 9 ต้น พร้อมกับทรงดนตรีเป็นครั้งแรก ว่าขอฝากต้นไม้นี้ให้มหาวิทยาลัยและนิสิตช่วยกันรักษาให้ดี อย่าให้หงอย ขอฝากนิสิตทั้งหลาย ขอให้ช่วยกันรักษาตัวเองให้ดี และอย่าลืมว่าตัวเองนั้นจะอยู่กันได้ก็ด้วยแผ่นดินไทย ขอให้ช่วยรักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วย คนไทยถ้าไร้แผ่นดินก็จะหงอยกันหมด อยู่กันไม่ได้ และเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น” พระราชดำรัสนี้ยังคงดังกึกก้องในหัวใจของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถือเป็นสิ่งมงคลสูงสุดที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น้อมเกล้าฯ สืบสานพระราชปณิธานตามพระราชดำรัส จะรักษาต้นนนทรีทรงปลูก ให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาตนเองให้เข้มแข็ง และรักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดิน อันประกอบด้วยศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน และ ศาสตร์สากล ตราบนิจนิรันดร์

เกษตรศาสตร์ น้อมรำลึกพระบารมี องค์จักรีนฤบดินทร

๙ เรื่องน่ารู้ นนทรีทรงปลูก....กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 8 ธันวาคม 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/01/2017  เวลา 12:07

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ