นิทรรศการดิจิทัล ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บนแผ่นดินเกษตรศาสตร์

          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มีต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนชาวไทยทุกคน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ของสำนักฯ จึงได้รวมใจกันจัดทำนิทรรศการ  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้านพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และ พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยสื่อดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า  “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  บนแผ่นดินเกษตรศาสตร์”

          ทั้งนี้ นิทรรศการดิจิทัล “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  บนแผ่นดินเกษตรศาสตร์” ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหลายๆกิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มก. และ คณะผู้บริหารของ มก. ให้ทุกหน่วยงานได้จัดกิจกรรมตามบริบทและองค์ความรู้ของหน่วยงาน เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ตลอดมา ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย จนถึง ปัจจุบัน

บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

          นิทรรศการดิจิทัล “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  บนแผ่นดินเกษตรศาสตร์” จะจัดแสดงที่บริเวณโถง
ชั้น ๑ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ให้แก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้รับชมตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยจัดแสดงผ่านเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และ Digital Media ที่ทันสมัย ได้แก่

          (๑)  Webpage เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นหนึ่งเดียว ในรูปแบบ Timeline สามารถเรียกดูและสืบค้นได้โดยง่าย ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ http://kingrama9.ku.ac.th

Webpage : kingrama9.ku.ac.th

 

          (๒) Mobile Application เป็นการจัดทำข้อมูลแบบ  Application บน Smart Phone เพื่อให้คนรุ่นใหม่และคนทั่วไป สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลโดยง่ายอย่างรวดเร็ว ผ่าน Application ชื่อ kingrama9@KU

          สำหรับ android   :  https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ku.ocs.KingRama9
          สำหรับ iOS           :  https://itunes.apple.com/th/app/kingrama9-ku/id1180308179

Application KingRama9@KU

 

          (๓) Augmented Reality (AR) เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน ทำให้ข้อมูลที่ไม่สามารถอธิบายได้บนรูปภาพ ปรากฏขึ้นในโลกจริงผ่านอุปกรณ์ เช่น  Mobile Phone และ Tablet สามารถเรียกผ่าน Application ชื่อ See Thru KU (คลิกรายละเอียด)

Application เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลรูปแบบ AR และ VR

 

          (๔) Virtual Reality (VR) เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบ 3D (photo sphere) เสมือนเราได้เข้าไปอยู่ในสถานที่จริงได้ทั่วโลก ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมองผ่านแว่นตา Google Cardboard

          ในการนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมถวายความอาลัย และแสดงความจงรักภักดีด้วยการแปลอักษรเลขเก้า และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมร่วมกัน

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 2 ธันวาคม 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/01/2017  เวลา 09:30

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ