นิทรรศการออนไลน์ ชาวเกษตรศาสตร์ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

       สำนักหอสมุด ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จัดนิทรรศการ "ชาวเกษตรศาสตร์ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้" ในรูปแบบออนไลน์พร้อมให้เข้าชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=jl9H7aMXRik&feature=youtu.be ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการจริง และร่วมลงนามแสดงความอาลัย ณ บริเวณโถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

       นิทรรศการนำเสนอพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสด็จพระราชดำเนินยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2489 - 2548 โดยภาพสวยๆ และเนื้อหาที่ใช้จัดนิทรรศการนี้ เก็บรวบรวมโดยฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด สำหรับผู้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ ฝ่ายหอจดหมายเหตุ โทร. 02-942-8616 ต่อ 426-430 อีเมล : archives@ku.ac.th

 

ที่มา : สำนักหอสมุด, 26 ตุลาคม 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 17/01/2017  เวลา 11:50

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ