เพลงพระราชนิพนธ์ เกษตรศาสตร์

          เพลงพระราชนิพนธ์ เกษตรศาสตร์ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ซึ่งจัดว่าเป็น 1 ใน 3 สถาบันการศึกษาที่พระองค์ได้พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ให้เป็นเพลงประจำสถาบัน โดยอีก 2 เพลง ได้แก่ เพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์ พระราชทานให้เป็นเพลงประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2492 และเพลงพระราชนิพนธ์ ยูงทองที่พระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2506

  

บทเพลงพระราชนิพนธ์  "เกษตรศาสตร์"

      เขียวธงขจี
สถานเรียนเกษตรนั้น
     เขียวนาป่าไพร
เพราะไทยผลิตค้า
     (หญิง) แม้เหนื่อยกายใจสำราญ    
     (ชาย) ล้วนปรีเปรม นำวิชา
     จะจงรัก จอมจักรินทร์
พระคุณเกษตรล้น

ก่อเกิดไมตรี สามัคคีมั่น
เราผูกพันบูชา
แผ่นดินถิ่นไทย ไพบูลย์หนักหนา
ทุกแหล่งฟ้า หล้าอิ่มเอม
เสร็จกิจการงาน เกษตรเกษม
สร้างชาติ สร้างตน รวมแรงรวมใจ
อีกแดนแผ่นดิน ทำกินเก็บผล
รักเปี่ยมท้น ดวงจิตเอย

 

รวมเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/01/2017  เวลา 09:31

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ