พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ พระโอวาทวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559
 

ดาวน์โหลดไฟล์ พระโอวาทวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
 

ดาวน์โหลดไฟล์ พระโอวาทวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
 ดาวน์โหลดไฟล์ พระโอวาทวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

 ดาวน์โหลดไฟล์ พระโอวาทวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 25 ตุลาคม 2559

แท็ก : ปริญญาบัตร,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 02/11/2016  เวลา 13:39

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ