นนทรีทรงปลูก

          พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้นนนทรีทรงปลูก 9 ต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน 9 ต้น บริเวณหน้าอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงร่วมทรงดนตรีที่หอประชุมเป็นครั้งแรก อันนำมาสู่การเสด็จ “เยี่ยมต้นนนทรี” ที่ทรงปลูก และ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องมาอีก 9 ครั้ง

 

 

 

รายงานพิเศษ : ต้นไม้ทรงปลูก

๙ เรื่องน่ารู้ นนทรีทรงปลูก....กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 18 ตุลาคม 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/01/2017  เวลา 09:32

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ