กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

    เชิญร่วมชมการถ่ายทอดสด บรรยากาศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 24 -26, 28-29 ตุลาคม 2559 ได้ที่    

App "รับปริญญา มก" พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download   **เฉพาะระบบปฏิบัติการ Android 

 มก. เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 ตุลาคม เป็น วันที่ 29 ตุลาคม (เฉพาะกลุ่มที่ 4) 

 สถานที่ถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 ตารางสรุปจุดจองภาพ และ ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า อาหารว่าง เครื่องดื่ม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงวุฒิจำนวน 9 ท่าน 

 การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559  

  ลำดับและรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 ( 21 ต.ค. 59)

    24 ต.ค. 59 | 25 ต.ค. 59 | 26 ต.ค. 59 | 28 ต.ค. 59 | 29 ต.ค. 59 (เลื่อนมาจากวันที่ 27 ต.ค. 59)

 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559  ( 15 ส.ค. 59)

 Schedule for Kasetsart University Graduation Ceremony, Academic Year 2015

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 22 กันยายน –21 ตุลาคม 2559 

 


 

PROVE YOU GRADUATED FROM KU! เป็นหนังสือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิมพ์เผยแพร่ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 เพื่อมอบให้บัณฑิตในวันซ้อมใหญ่ 17-21 ตุลาคม ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ รูปแบบ เนื้อหา ที่หลากหลาย ไลฟ์สไตล์ดลใจคนรุ่นใหม่... พิสูจน์ว่าคุณมี "เลือดเกษตร" "เส้นทางของรุ่นพี่" "เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย" มอบให้บัณฑิต และที่สำคัญคุณมี "ความทรงจำ" ที่จะเติมเต็มในเล่มนี้ด้วย อย่าลืมถ่ายภาพแล้วแฮชแท๊ก #ProveYouGraduatedfromKU เพื่อลุ้นรางวัล  พร้อมทั้งเข้ากด Link fan page https://www.facebook.com/ProveYouGraduatedfromKU

 

 

 

 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, กองแผนงาน, ประชาสัมพันธ์ มก. 9 สิงหาคม 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/10/2016  เวลา 15:38

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ