ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน "เกษตรแฟร์ ประจำปี 2559" ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด "เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง" โดยจะรวบรวมผลงานวิจัยที่จับต้องได้ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับพืชทนแล้ง พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทนแล้ง บ่อน้ำบาดาลชุมชน มก. การจัดการใช้น้ำอย่างยั่งยืน การสำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน พันธุ์ข้าวทนแล้ง เป็นต้น ซึ่งจะจัดแสดงให้ประชาชนได้มาศึกษาและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

         ในการจัดงานปีนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบายในการปรับพื้นที่จัดงาน  ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของคณะ สำนัก สถาบัน รวมทั้งชมรม สโมสรนิสิต ด้วย

 

<< รายละเอียด >>

 

<< รายละเอียด >>

 

    โซน A   เทคโนโลยีก้าวไกล เกษตรไทยก้าวหน้า
     โซน C   ตลาดน้ำขวัญใจเกษตร โซน D   สัตว์เลี้ยงแสนรัก
     โซน E   เกษตรชวนชิม โซน F   เกษตรชวนใช้
     โซน G   สินค้าโปรดปรานมะขามหวานงานเกษตร โซน H   ครบเครื่องครัวไทย
     โซน I    KU Shopping Mall โซน J   KU FARM, KU OUTLET
     โซน K   สยามงามสง่าสินค้าดี 77 จังหวัด โซน L  เกษตรรวมใจช่วยภัยแล้ง
     โซน M  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 

<< ดาวน์โหลดสูจิบัตร >>

 

กิจกรรมในงานเกษตรแฟร์

 

<< รายละเอียด >>

 

<< รายละเอียด >>

<<  นิทรรศการ ๖๐  ปี ทุนอานันทมหิดล  ๖๐ ปีแห่งการพัฒนาคนเพื่อสังคมไทย >>

 

<< รายละเอียด >>

 

<< รายละเอียด >>

 

<< รายละเอียด >>
 << รายละเอียด >>

 
 
 
<< รายละเอียด >>
 
 

<< รายละเอียด >>

 

<< รายละเอียด >>

 

<< รายละเอียด >>

 

<< รายละเอียด >>

 

แผนผังงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559

  

<< คลิกดูภาพใหญ่ >>

     

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก.,   8 ธันวาคม 2558

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 04/01/2018  เวลา 16:52

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ