มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประกาศหยุดการเรียนการสอน วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

แท็ก : หยุดการเรียนการสอน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 15/01/2014  เวลา 15:33

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ