ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรแฟร์ประจำปี 2557

          ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดจัดงาน เกษตรแฟร์ ประจำปี .ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

แผนผังการจัดงาน "เกษตรแฟร์ ประจำปี 2557"

กิจกรรม

1. การประกวดในงานเกษตรแฟร์ ปี 2557 

     - หมวดอาหาร

           - ขอเชิญประกวดอาหาร

           - กติกาการแข่งขัน

           - ใบสมัครประกวดอาหาร

           - ขอเชิญชวนส่งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เชิงนวัตกรรม เข้ารับการคัดเลือก

     - หมวดวาดภาพและถ่ายภาพ

           การประกวดภาพถ่ายสถาปัตยกรรม 72 ปีเกษตรเกษม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร) 
            (หมดเขตส่งภาพถ่ายเข้าประกวด วันที่ 27 มกราคม 2557)

           - การประกวดกล้วยไม้  และจัดแสดงกล้วยไม้ที่ส่งเข้าประกวด

           - การประกวดการวาดภาพ "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในท้องทะเล"

     - หมวดการจัดสวน

           - การประกวดออกแบบ "Small Garden : สวนพอเพียงในรั้วสีเขียว"

2. งานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยงงานแกษตรแฟร์ ประจำปี 2557 

     - หมวดสุนัข

           - ประกวดสุนัขสุขภาพดี (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)   

           - การแข่งขันว่ายน้ำ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

           - “วีลแชร์ เพื่อสัตว์พิการ” (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

           - ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

           - ประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหรือพันธุ์ทาง  เชื่อฟังคำสั่ง

     - หมวดสัตว์น้ำ

           - การประกวดปลากัด

           - การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาระดับนักเรียน

           - การแข่งขันตอบปัญหาอาหารที่ทำจากสัตว์น้ำ

3. นิทรรศการ "นวัตกรรม แห่งความยั่งยืน" บนถนนนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน 

           - พาวิลเลี่ยนนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน

           - สูจิบัตรนิทรรศการ "นวัตกรรม แห่งความยั่งยืน"

แท็ก : เกษตรแฟร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ม. เกษตร

  |  วันที่บันทึก 20/02/2014  เวลา 09:33

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ