นิสิต มก. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวอิศราพรรณ ไฝเครือ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดการคัดลายมือหัวข้อ

"ทศพิธราชธรรม" รอบชิงชนะเลิศ

ค้นหาสุดยอดคนไทย ลายมือสวย "ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก., 19 กันยายน 2555

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/10/2012  เวลา 10:51

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ