ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มภายใน 30 พ.ย.60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

The 56th Kasetsart University Annual  Conference 
วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

ขยายเวลา ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ถึงวันที่ 30 พฤจิกายน พ.ศ. 2560 ได้ที่

http://annualconference.ku.ac.th/

 

 

ที่มา : กองบริการการศึกษา, 20 พฤศจิกายน 2560

Tag :

  |  Last Update 27/11/2017  Time 08:04

Responsible By :   Administrator