ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนเข้าใช้ ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ https://www.ipthailand.go.th ซึ่งเป็นระบบสืบค้นที่จัดทำโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา และระบบดังกล่าวมีการปรับปรุงข้อมูลสิทธิบัตรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรายงานสถานะของการดำเนินการสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกฉบับที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

          หากมีผู้สนใจที่จะนำทรัพย์สินทางปัญญาไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โปรดกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงนำผลงานวิจัยไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเอกสารมาที่ งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ หรือส่งแฟกซ์ 02-942-8929 พร้อมทั้งนำส่งไฟล์เอกสารมายัง tlokuteam@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ที่มา : สำนักงานบริการวิชาการ, 5 กรกฎาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 15/09/2017  Time 15:03

Responsible By :   Administrator