พิธีถวายพระพรชัยมงคล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กำหนดการ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

วันอังคารที่  ๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ  ๕๐ ปี มก.


--------------------------------

                   ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.      - ลงทะเบียนหน่วยงานถวายพานพุ่มดอกไม้/ลงนามถวายพระพร

                                                     - ดนตรีบรรเลงเพลง โดยวง KU Wind Symphony

                                                       และบรรเลงกู่เจิง โดย นิสิตสาขาวิชาดนตรีไทย

                   ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.      - หน่วยงานต่างๆ ถวายพานพุ่มดอกไม้

                   ๐๙.๔๕ น.                    พิธีถวายพระพรชัยมงคล

                                                    - อธิการบดีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน

                                                    - อธิการบดีถวายพานพุ่มดอกไม้

                                                    - อธิการบดีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายพระพร

                                                    - ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย

                                                    - ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสดุดีพระเกียรติ
                                                       ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                  

-------------------------------

หมายเหตุ :       ๑. โต๊ะลงนามถวายพระพรตั้งอยู่ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๑ หน้าห้องประชุม ๑ - ๓

                       ๒. หน่วยงานนำพานพุ่มดอกไม้สดมาเอง (ดอกไม้โทนสีส้ม)

                       ๓. การแต่งกาย  · ผู้บริหาร/บุคลากร : ชุดสุภาพไว้ทุกข์/สวมเบลเซอร์

                                                                · นิสิต : เครื่องแบบนิสิตชุดพิธีการ

 

**** เพื่อให้การบันทึกภาพถ่ายในการลงนามถวายพระพรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสวยงาม จึงขอเชิญหน่วยงานลงนามถวายพระพรเป็นหมู่คณะ โดยพร้อมเพรียงกัน ****

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 26 มิถุนายน 2560

Tag :

  |  Last Update 11/07/2017  Time 13:30

Responsible By :   Administrator