เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

โครงการและกำหนดการสัมมนาลงทะเบียนออนไลน์

 

ที่มา : สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 11 พฤษภาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 28/06/2017  Time 07:27

Responsible By :   Administrator