ร้านขายสินค้า / ร้านสะดวกซื้อ

 
ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ทั่วไป แก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป
        สถานที่ตั้ง ถนนจันทรสถิตย์ ใกล้ประตูสอง ด้านถนนงามวงศ์วาน
        เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-18.30 น.
 
     
 
Seven Eleven
       เป็นร้านสะดวกซื้อ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
        สถานที่ตั้ง:
               1. ด้านหน้าศูนย์เรียนรวม 1
                2. บริเวณด้านหน้าโรงนมเกษตร
                3. โรงอาหารกลาง (บาร์ใหม่)
                4. บริเวณ Kasetsart IT Sqaure (KITS)
 
     
 
โครงการหลวงดอยคำ
       จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง เช่น อาหารและดอกไม้แห้งของโครงการ
        สถานที่ตั้ง บริเวณหน้าหอพักนิสิตหญิง ถนนระพีสาคริก
        เวลาทำการ 8.30-17.30 น.
 
     
 
ร้านจำหน่ายสินค้าสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
        จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีคุณภาพ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        สถานที่ตั้ง บริเวณชั้นที่ 1 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
        เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 15/08/2012 เวลา 07:58

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกิจการนิสิต

ข้อเสนอแนะบทความ