หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /สถานที่สำคัญ/ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ (ซากุระเมืองไทย)
ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ (ซากุระเมืองไทย)


     ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ ออกดอกภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ในราวปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนมีนาคม

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University