หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /สถานที่สำคัญ/อ่างเก็บน้ำ (วิทยาเขนกำแพงแสน)
อ่างเก็บน้ำ (วิทยาเขนกำแพงแสน)

 


     อ่างเก็บน้ำ 1 หรือ บ่อ 1 ในยามโพล้เพล้ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ใช้กักเก็บน้ำเพื่อส่งจ่ายน้ำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคทั่ววิทยาเขตกำแพงแสน

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University