หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค

 
   
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโคจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการ ศึกษาและพัฒนาการผลิตกระบือและโคเนื้อร่วมกับกรมปศุสัตว์และสมาคมโคเนื้อพันธุ์ กำแพงแสนในการปรับปรุงสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนซึ่งเป็นโคเนื้อพันธุ์แรก ของประเทศไทยรวมทั้งการให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลดีและเกิดผลอย่างจริงจัง
 
  ตั้งอยู่ ณ ถนนสายที่1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม คนละฟากถนนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยากาศแบบคาวบอย บนพื้นที่ 150 ไร่ ล้อมรอบด้วยรั้วไม้สนบนเสาไม้หมอนรถไฟ ภายในมีคอกวัว ลำห้อย แปลงหญ้าและป่าธรรมชาติ หากท่านอยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัย เส้นทางที่สะดวกที่สุดคือ เข้าทางประตูด้านข้าง (ถนนชลประทาน) แล้วตรงเข้าไปประมาณ 2 กม. โดยไม่เลี้ยวเลยก็จะเห็นซุ้มประตูเขียนว่า Cowboy land
 

การบริหารงาน

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร
 • สถานีวิจัยดอยปุย
 • สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
 • สถานีวิจัยกาญจนบุรี
 • สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
   
โฮมเพจศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
http://bprdc.sardi.ku.ac.th/

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University