หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

 
 
    หน้าที่หลักสำคัญ อย่างหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์คือการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และประยุกต์ ปัจจุบันงานวิจัยของคณะได้ครอบคลุมทั้ง ด้านเกษตร อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์และสิ่งแวดล้อม

ภาควิชา

 

โฮมเพจคณะวิทยาศาสตร์

http://www.sci.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University