หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

 
    คณะมนุษยศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2524 เป็นคณะลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดอกแก้ว และสีขาวเป็นสัญลักษณ์และสีประจำคณะ

ภาควิชา

 

โฮมเพจคณะมนุษยศาสตร์

www.human.ku.ac.th

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University