หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /สถานที่สำคัญ/พระพิรุณทรงนาค
พระพิรุณทรงนาค

พระพิรุณทรงนาค
พระพิรุณทรงนาค เป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณหน้าอาคารสุวรรณ วาจกกสิกิจ พระพิรุณองค์ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงฐานที่ตั้งให้สูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1.35 เมตร พร้อมกับยกระดับบ่อน้ำพุกลางให้สูงขึ้นอีก 1 เมตร เพื่อให้มีความสง่างามและโดดเด่นยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณรายได้จากส่วนกลาง เป็นจำนวนสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน และทำพิธีสักการะ องค์พระพิรุณ ไปเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2547
 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University