หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /สถานที่สำคัญ/อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี เป็นอาคารสูง 10 ชั้น จัดสร้างขึ้นในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเริ่มเข้าใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ.2540 ส่วนบนดาดฟ้ามีธงชาติผืนใหญ่เพื่อเป็นการประกาศเฉลิมฉลองการการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ใช้เป็นอาคารบริหารและสำนักงานอธิการบดี
 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University