หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /สถานที่สำคัญ/หออนุสรณ์ 60 ปี มก.
หออนุสรณ์ 60 ปี มก.

หออนุสรณ์ 60 ปี มก.
เป็นสิ่งก่อสร้างถาวรซึ่งแสดงถึงความหมายที่สำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นจุดรวมทางสายตา เน้นให้เห็นถึงความสง่างามสมเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะเด่นคือ ส่วนฐาน เปรียบเหมือนแผ่นดินอันเป็นต้นกำเนิดของพืชพรรณ ฐานสามเหลี่ยมใหญ่หมายถึงสามบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฐานสามเหลี่ยมย่อยแทนคณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยจากอดีตไปจนถึงอนาคต ฐานตัวหอรูปหกเหลี่ยม หมายถึงวาระการครบรอบ 60 ปี ของมก. ส่วนหอ เปรียบเสมือนต้นข้าวอันเป็นตัวแทนของพืชพรรณซึ่งเติบโตขึ้นมาจากแผ่นดิน แล้วแตกยอดออกเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น สู่จุดสูงสุดที่ใช้ยอดสีทองแทนความหมาย ส่วนยอด บรรจุแก้วเจียระไนรูปสามเหลี่ยมปิรามิดฐานสี่เหลี่ยม เพื่อสะท้อนแสงในงานเฉลิมฉลองช่วงเย็นถึงกลางคืน ลวดลายฉลุ เป็นโลหะสีทองฉลุลวดลายพืชพรรณบ่อน้ำและปลา อันเป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลายดอกบัวให้ความหมายของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการศึกษา
 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University