หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /สถานที่สำคัญ/อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2528 สามารถจุได้ประมาณ 3,000 ที่นั่ง เดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬา ปัจจุบันเป็นอาคารสำหรับ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โครงการส่งเสริมความสามรถพิเศษภาคฤดุร้อน โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต ฯลฯ รวมทั้งยังเป็นสถานที่จำหน่ายและ รับสมัครการสอบวัดความรู้ เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย
 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University