หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /สถานที่สำคัญ/หอประวัติ มก.
หอประวัติ มก.


     เป็นอาคารสองชั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า ตึกสัตวบาล เนื่องจากชั้นบนเป็นห้องสอนวิชาสัตวบาล อาคารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นอาคารประวั้ติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 ณ ห้องโถงชั้นบน ด้านทิศตะวันตก ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ใช้เป็นที่ทำการของหอประวัติ 60 ปี มก.

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University