หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /สถานที่สำคัญ/สำนักพีพิธภัณท์และวัฒนธรรมการเกษตร
สำนักพีพิธภัณท์และวัฒนธรรมการเกษตร


     เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการในเรื่องของวิวัฒนาการและวัฒนธรรมการเกษตร และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2538 และทรงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อ 19 ธันวาคม 2540 ด้านหน้าของกลุ่มอาคารปรากฎเหนบุษบกกมลา ประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ "สธ." เครื่องหมายแห่งสิริมงคล ซึ่งมีความสง่าสงามอย่างยิ่ง ภายในกลุ่มอาคารประกอบด้วยโรงละครประเสริฐ ณ นคร ขนาดความจุ 500 ที่นั่ง เวทีแสดงกลางแจ้ง อุปกรณ์แสง สี เสียง นอกจากนี้ยังมีศูนย์ข้อมูล ห้องโถงสำหรับแสดงนิทรรศการชั่วคราวอีกด้วย

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University