หน้าแรก /ข่าวด่วน

เนื่องจากเหตุอุทกภัย มก. ได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าบางอาคาร

ประกาศ

     เนื่องจากเหตุอุทกภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าบางอาคารออกไป
จึงส่งผลให้ระบบสารสนเทศและเว็ปไซค์ต่าง ๆ บางส่วนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไม่สามารถใช้งานได้

   หน่วยงานที่่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้
   - ศูนย์การศึกษานานาชาติ
   - ศูนย์เกษตรรวมใจ
   - สหกรณ์ออมทรัพย์
   - หอประชุมใหญ่ประตูพหลโยธิน
   - หอประวัติ
   - อาคารดนตรีไทย
   - สำนักบริการคอมพิวเตอร์
   - InterMBA
   - KU-SLUSE 
   - อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตต่างๆ

ระบบที่ไม่สามารถใช้งานได้
 - ระบบบัญชี 3 มิติ
http://acc3d.ku.ac.th
 - ระบบสารสนเทศนิสิต (บางเขน)
www.regis.ku.ac.th , std.regis.ku.ac.th
 - ระบบสารสนเทศนิสิต (กำแพงแสน)
http://webregis.ku.ac.th
 - ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns
 - ระบบสารสนเทศบุคลากร
http://mis.person.ku.ac.th
 - โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ มก .
http://training.cpc.ku.ac.th
 - ระบบประเมินการเรียนการสอน มก .
http://eassess.ku.ac.th
 - ระบบประเมินผู้บริหาร
https://ex-access.ku.ac.th
 - ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
http://life.ku.ac.th
 - ระบบหนังสือเวียน http://eoffice.ku.ac.th
 - ระบบ konex online network  
http://konex.ku.ac.th
 - ระบบเกรดออนไลน์ http://grade.ku.ac.th
 - ระบบเงินเดือน ระบบ BG

    
   หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ helpdesk สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร.02-562-0951 ถึง 6 ต่อ 2541 , 2542 , 2543

   ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    สำนักบริการคอมพิวเตอร์
    7 พฤศจิกายน 2554

 
  ข่าวล่าสุดในหมวด
 
โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงครั้งที่ 3/2555
ปิดปรับปรุงระบบ M@xlearn ชั่วคราว
งานเกษตรแฟร์ปากช่อง ๕๕
ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่9
ปาฐกถา เรื่อง ในหลวงกับการเกษตรไทย
 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University