หน้าแรก /ข่าวด่วน

ปิดระบบสารสนเทศชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน !!

     สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอปิดระบบสารสนเทศชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน และทำการขนย้ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัย โดยจะสามารถใช้ระบบได้ในเวลา 15.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2554 โดยระบบสารสนเทศที่มีผลกระทบ ดังนี้

   1. เว็บไซต์หน่วยงานทุกหน่วยงาน

   2. เว็บสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้แก่ 
       - www.regis.ku.ac.th       สำหรับระบบสารสนเทศนิสิต ขอให้ใช้เว็บนี้แทน  https://std.regis.ku.ac.th/
       - print.cpc.ku.ac.th 
       - eassess.ku.ac.th 
       - eduinfo.ku.ac.th 
       - gradseminar.ku.ac.th 
       - mic.ku.ac.th 
       - mis.person.ku.ac.th 
       - portal.ku.ac.th 
       - sos.cpc.ku.ac.th 
       - training.cpc.ku.ac.th 
       - webregis.ku.ac.th 
       - kits.ku.ac.th 
       - konex.ku.ac.th

     สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ , 11 ตุลาคม 2554

 
  ข่าวล่าสุดในหมวด
 
โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงครั้งที่ 3/2555
ปิดปรับปรุงระบบ M@xlearn ชั่วคราว
งานเกษตรแฟร์ปากช่อง ๕๕
ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่9
ปาฐกถา เรื่อง ในหลวงกับการเกษตรไทย
 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University