หน้าแรก / ข่าวพิเศษ
การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" โดยมี ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการสื่อสารมวลชน และประธานกรรมการบริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 0410 ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวข้อการบรรยาย 
     - บทบาทและผลกระทบของ AEC ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
     - ข้อได้เปรียบ / เสียเปรียบของมหาวิทยาลัยไทย กับ AEC
     - ผลกระทบของ AEC ต่อทิศทาง/กลยุทธ์การเตรียม/พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
     - คุณสมบัติ/ คุณลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงค์ต่อประชาคมอาเซียน
     - วัฒนธรรมการทำงานขององค์กรสู่ Global Work Culture ฯลฯ

    ** ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ โทร ๐-๒๙๔๒-๘๕๕๕ หรือเลขหมายภายใน ๑๐๓๑ ต่อ ๑๑๑๔

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 12 เมษายน 2555


 

  ข่าวล่าสุดในหมวด
 
สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2555
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก.
โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
ความพร้อมและบทบาทของ มก. ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2555
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University