หน้าแรก / ข่าวพิเศษ
สลากบำรุงกาชาดไทย มก. ประจำปี 2555
 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาซื้อสลากกาชาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บำรุงสภากาชาดไทย
รายได้โดยเสด็จพระราชกุศล ฉบับละ 100 บาท
รางวัลใหญ่รถยนต์ 3 คัน
ติดต่อ กองกลาง ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50ปี โทร 0-2942-8151

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 1 มีนาคม 2555


 

  ข่าวล่าสุดในหมวด
 
สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2555
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก.
โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
ความพร้อมและบทบาทของ มก. ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2555
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University