หน้าแรก / ข่าวพิเศษ
KU Big Cleaning Day.. 30 พฤศจิกายน นี้
 

 

     ขอเชิญชวน บุคลากร คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และคนรักเกษตรศาสตร์ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทุกหน่วยงาน และพื้นที่ส่วนกลางของวิทยาเชตบางเขนให้กลับคืนสู่สภาพปกติดังเดิมอีกครั้ง

       

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

----------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2554

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2554

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2554

วันที่ 1 ธันวาคม 2554

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2554

วันที่ 2 ธันวาคม 2554

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2554

 

เอกสารดาวน์โหลดความรู้เกี่ยวกับ Big Cleaning


 

  ข่าวล่าสุดในหมวด
 
สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2555
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก.
โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
ความพร้อมและบทบาทของ มก. ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2555
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University